RETOUREN & GARANTIE

Indien je een product retour wilt sturen naar Marley.nl kun je hieronder RMA (Return Merchandise Authorisation) nummer aanvragen.

Je kunt ALLEEN een product retour sturen indien:

 • Dit is gekocht op MARLEY.NL.
 • Het product verkeerd besteld is, verkeerd geleverd is, of je het product retour wilt sturen binnen de zichttermijn (14 dagen).
 • Binnen de zichttermijn: dit product 100% nieuw is, ook de verpakking, verzegeling etc. en NIET gebruikt is.
 • In verband met hygiëne kan een in-ear hoofdtelefoon NIET retour genomen worden (indien verpakking/verzegeling geopend is)
 • Vraag HIER een RMA nummer aan.
 • Wil je je bestelgegevens opvragen kan dat hier.

RECHT OM TE ANNULEREN (Zichttermijn)

Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen, na ontvangst, zonder opgave van reden te herroepen. (zichttermijn)

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop je, of een door jouw aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Autovision Holding BV – Marley.nl, Burgemeester Engelbertsstraat 92, 2042KP, Zandvoort, Nederland) op de hoogte stellen van je beslissing om dit contract te annuleren.

Hiervoor kan je simpel hieronder een RMA (Return Merchandise Authorisation) nummer aanvragen, we zullen je aanvraag dan zo spoedig mogelijk afhandelen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat je je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Vraag HIER een RMA nummer aan om een product binnen de zichttermijn te retourneren.

 
LEVERTIJD EN LEVERPLAATS

 1. Levering geschiedt ter bestemde plaatse in Nederland of Belgie, danwel door afname ten kantore van Autovision tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen. Levertijd van bestellingen geschied tussen de 1 en 3 werkdagen. Overschrijding van de levertijd kan geen aanleiding geven lot ontbinding van de overeenkomst of op enig recht tot schadevergoeding.
 2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Autovision kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk is overeengekomen. Autovision is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien afnemer haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij afnemer Autovision een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Indien de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de afnemer niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico gedurende 60 dagen opgeslagen. Gaat afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname van de zaken, dan is Autovision gerechtigd vrijelijk over de zaken te beschikken en is afnemer gehouden een schadevergoeding van 30 % van hetgeen afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan Autovision verschuldigd was geweest, aan Autovision te voldoen.
   

IS EEN ARTIKEL DEFECT?

Kijk altijd eerst even op onze SUPPORT WEBSITE, om wellicht het probleem direct op te lossen.

Wil je een defect product opsturen, dan kan je HIER een RMA (Return Merchandise Authorisation) nummer aanvragen

 
GARANTIEVOORWAARDEN

Op Marley producten geven wij 24 maanden garantie op fabrieksfouten.

Uitsluitingen:
Schade veroorzaakt door een ongeluk, onheil, misbruik, foutieve installatie, oneigenlijk gebruik, foutief gebruik, diefstal en vloeistofschade (mits binnen IP klasse categorie).
Normale gerbuikersslijtage tijdens de garantie termijn.
Kabel- en stekkerbreuk, kabel- en aansluit stekkerbeschadiging door foutief gebruik.
Afstandsbedieningen (ter beoordeling Autovision TD)
Accupacks, accu’s. 6 maanden na aankoop met aankoopbewijs (anders 6 maanden na productiedatum)
Indien service aan een product is uitgevoerd door niet door Autovision geautoriseerd personeel.
Elk product waarvan het serie en/of typenummers zijn afgedekt, veranderd of verwijderd (Indien van toepassing)
Het garantie zegel verbroken is (Indien van toepassing)
Gevolgschade aan andere componenten.
Elk product niet gekocht bij een Autovision dealer in Nederland, dan wel buiten Nederland.
Defecte toestellen zonder geldig aankoopbewijs.

Volledige garantie voorwaarden zijn hier te vinden.